Hr | En

Kontakt

MODUS d.o.o.
Hrvatske Republike 31a/VII.
31000 Osijek
Tel./Fax. ++385 (0)31/202-244
e-mail:

Žiro račun: 2484008-1101284087 RBA

OIB: 43475981413
Upisano u sudski registar u Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS: 030071527

Temeljni kapital:
32.800,00 kuna

Osnivači/članovi društva:
Danko Modrić
Slobodanka Modrić